KV2602A PDF Datasheet,HYPERABRUPT TUNNING VARACTORS

KV2602A PDF DATASHEET

Electronic Parts : KV2602A

Manufacturer : ETC[ETC]

Packing :

Pins :

Description : HYPERABRUPT TUNNING VARACTORS

Temperature : Min °C | Max °C

Datasheet : KV2602A PDF

KV2602A Resemble