KV2602 PDF Datasheet,HYPERABRUPT TUNNING VARACTORS

KV2602 PDF DATASHEET

Electronic Parts : KV2602

Manufacturer : ETC[ETC]

Packing :

Pins :

Description : HYPERABRUPT TUNNING VARACTORS

Temperature : Min °C | Max °C

Datasheet : KV2602 PDF

KV2602 Resemble