KV2601A PDF Datasheet,HYPERABRUPT TUNNING VARACTORS

KV2601A PDF DATASHEET

Electronic Parts : KV2601A

Manufacturer : ETC[ETC]

Packing :

Pins :

Description : HYPERABRUPT TUNNING VARACTORS

Temperature : Min °C | Max °C

Datasheet : KV2601A PDF

KV2601A Resemble