KV2502A PDF Datasheet,HYPERABRUPT TUNNING VARACTORS

KV2502A PDF DATASHEET

Electronic Parts : KV2502A

Manufacturer : ETC[ETC]

Packing :

Pins :

Description : HYPERABRUPT TUNNING VARACTORS

Temperature : Min °C | Max °C

Datasheet : KV2502A PDF

KV2502A Resemble